ฟรี

โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที จัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษา 1กรกฎาคม 2560 ณ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร