ฟรี

สพม.24 ตรวจเยี่่ยมโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที เหตุภัยธรรมชาติ พายุฤดูร้อน( 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น.) วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

สพม.24 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีเนื่องจากอาคารเรียนได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนในวันที่  6 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น.