ฟรี

พระเทพญาณวิศิษฏ์ องค์อุปถัมภ์โรงเรียน เยี่ยมคณะครูนักเรียนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นี้