ฟรี

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์
หมู่ 2บ้านนาอุดม ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
โทรศัพท์ -

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์

...